V květnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech 

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za zastavení epidemie koronaviru všude ve světě
 • Za všechny lékaře, zdravotníky, hasiče, dobrovolníky a ty, kdo pomáhají v boji s koronavirem

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za všechny snoubence zvlášť ty, komu koronavirus zkomplikoval svatební den
 • Za ty, kdo teprve hledají své partnery
 • Za všechny kněze a novokněze, zvlášť za ty, kteří budou letos nově vysvěceni
 • Za ty, kdo hledají své povolání a za nová kněžká a řeholní povolání
 • Za nastávající maminky a jejich miminka, zvlášť za ty, které se potýkající s nějakými zdravotními komplikacemi
 • Za mír a pokoj v rodinách, za ochotu vycházet si vstříc a odpouštět si
 • Za pokoj, radost a důvěru v Boha pro všechny navzdory okolnostem
 • Za otevřenost Bohu, milost dobrého rozlišování a nechání se vést Duchem Svatým
 • Za maturanty, státnicující a ty, koho čekají přijímačky na jinou školu v této nejisté době
 • Za ty, kdo hledají a mění práci 
 • Za nemocné a ty, kdo nás prosí o modlitbu
 • Za zemřelé a jejich blízké

 

Přehled jednotlivých desátků na květen najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec