V červnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech 

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za dobrý prospěch dětí a dobré vysvědčení
 • Za učitele a vychovatele
 • Za nová kněžská a řeh. povolání, stálost stávajícím a svatost nás všech
 • Za dobrý organizační průběh Božího těla v našich farnostech a dobré počasí
 • Za dostatek ministratnů, kostelníků a varhaníků, aby svou službou přispívali ke kráse slavení liturgie
 • Za všechny bohoslovce, kteří budou vysvěceni na jáhny a všechny jáhny, kteří budou vysvěceni na kněze, aby svou službou pomáhali církvi
 • Za všechny kněze, kteří budou měnit své působiště
 • Za děti, kteří budou mít 1. sv. příjímání
 • Za všechny nově pokřtěné a biřmované v tomto roce
 • Za dobré vztahy na pracovišti, zdravé hranice pro práci zvláště v církevních organizacích a za požehnání do další práce
 • Za ty, kdo jsou zadlužení, aby našli práci
 • Za hledání a nalézání odpovědí a naplnění v životní cestě, za naše vztahy a uzdravení zranění
 • Za vůli měnit věci k lepšímu
 • Za Ducha Svatého pro vedení v každodenním životě
 • Za trpělivost a větší důvěru Bohu, když se věci nedaří
 • Za šťastný návrat všech, kdo jsou nebo budou na cestách
 • Za všechny vážně nemocné, jejich blízké a ty, kdo je léčí a starají se o ně
 • Za zemřelé v tomto měsíci
 • Za staré, nemocné, osamocené a duše v očistci

 

Přehled jednotlivých desátků na červen najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec