V únoru se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech
 • Za všechny bývalé i současné členy společenství živého růžence

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za dobrou volbu nového arcibiskupa
 • Za mír ve světě

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za všechny zasvěcené osoby, za jejich vytrvalost a věrnost
 • Za naše biskupy, aby se nechali vést Duchem svatým
 • Za kněze, kteří z nějakého důvodu nemůžou být ve službě
 • Za zemřelé kněze
 • Za nová kněžská a řeholní povolání
 • Za všechny nemocné, za jejich důvěru, odevzdanost, trpělivost a naději
 • Za zdraví naše i našich blízkých
 • Za všechny zamilované a snoubence
 • Za manžele, aby u nich nevyprchala ochota pracovat na vzájemném vztahu
 • Za dar dítěte pro bezdětná manželství
 • Za rozpadlá manželství, vdovy a vdovce
 • Za mladé lidi, aby rozpoznali svoje životní povolání
 • Za ty, kdo hledají svého životního partnera
 • Za zdar plesové sezóny
 • Za ty, kdo hledají novou práci
 • Za větší důvěru v Pánovo milosrdenství při svaté zpovědi
 • Za odvahu zapojovat se do života farnosti
 • Za ty, kteří neměli možnost se setkat s Bohem
 • Za ochranu pro všechny lyžaře

Přehled jednotlivých desátků na únor najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec