V červnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za Signály a všechny sociální sítě, jejich provozovatele i uživatele

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka a za jeho úmysly
 • Za odvrácení hrozících válek
 • Za příznivé počasí

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za porozumění mezi lidmi
 • Za vedení Duchem svatým pro učitele a studenty, kteří skládají závěrečné zkoušky
 • Za to, abychom byli v modlitbě vytrvalí
 • Za snoubence a novomanžele
 • Za děti a zvlášť za ty z rozvedených rodin
 • Za děti, které půjdou k prvnímu sv. přijímání
 • Za uzdravení nemocných 
 • Za vedení Duchem svatým při plánování dovolených
 • Za vztahy na pracovištích a v rodinách

  Přehled jednotlivých desátků na červen najdete zde