V dubnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za Signály

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za rodiny a zdar Národního pochodu pro život a rodinu
 • Za dobrý průběh repatriace kardinála Josefa Berana
 • Za papeže Františka a za jeho úmysly

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za nalezení životního partnera/partnerky
 • Za lidi, kteří jsou v nemocnici a které čeká nějaká operace
 • Za zemřelé a útěchu pro jejich pozůstalé
 • Za nová kněžská povolání
 • Za naše spolupracovníky a vztahy na pracovištích
 • Za odvahu, moudrost, lásku a vedení Ducha svatého při řešení konfliktů
 • Za nás křesťany, aby se naše víra, naděje a láska znovu rozhořela jak velikonoční oheň
 • Za čerstvě pokřtěné
 • Za ty, kteří mají strach ze svátosti smíření, aby dokázali důvěřovat v Boží milosrdenství
 • Za to, abychom byli ohleduplní k životnímu prostředí

  Přehled jednotlivých desátků na duben najdete zde