V lednu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za zdar všech dobrých plánů ve vývoji Signálů

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za dobrou volbu prezidenta
 • Za dary Ducha svatého pro budoucího prezidenta
 • Za svobodu a mír v naší zemi
 • Za papeže Františka a jeho úmysly

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za to, abychom si dobře zvolili svá novoroční předsevzetí, která nás budou přibližovat ke Kristu
 • Za to, aby oslavy Nového roku nezastínily slavnost Matky Boží Panny Marie
 • Za kurzy Alfa, za jejich organizátory i účastníky
 • Za hledající, abychom jim byli dobrými svědky víry a za oživení víry v našich farnostech
 • Za křesťanské církve, abychom se snažili hledat a vidět spíše to, co nás spojuje, než to, co dělí
 • Za uzdravení otce biskupa Vojtěcha Cikrleho
 • Za kněze, kteří nejsou přijímáni svými biskupy nebo ve farnostech, aby nalezli soucit, pochopení, úctu a lásku
 • Za Jendu Lukeše, aby se stal brzy knězem
 • Za rodiče, aby své děti přijaly a podporovali je i tehdy, pokud jsou voláni k zasvěcenému životu
 • Za ty, kteří odmítají přijmout svátost smíření, aby si uvědomili potřebnost Božího odpuštění v lidském životě
 • Za vývoj v lékařské vědě a za zázraky pro neléčitelně nemocné
 • Za matky, kterým zemřelo dítě
 • Za konkrétní rodinu, aby zklamání nebránilo Boží milosti a životu z víry
 • Za všechny, kteří nemohou být se svými blízkými kvůli práci v zahraničí, hospitalizaci v nemocnici, ...

  Přehled jednotlivých desátků na leden najdete zde