V prosinci se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za požehnání pro všechny dobrodince Signálů

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka a jeho úmysly
 • Za dobrou volbu prezidenta
 • Za svobodu a mír v naší zemi

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za to, abychom se dokázali dobře připravit na Vánoce
 • Za to, aby advent a Vánoce nebyly plné stresu a spěchu
 • Za ty, kdo budou o Vánocích sami
 • Za všechny nemocné, které budou muset trávit Vánoce v nemocnicích
 • Za uzdravení vztahů v rozbitých rodinách, aby pro ně vánoční svátky byly časem porozumění
 • Za to, abychom se v těchto dnes více setkávali s Kristem v našich bližních
 • Za vztah Míši a Káti, aby poznali správnou cestu
 • Za ty, kdo hledají své povolání

  Přehled jednotlivých desátků na prosinec najdete zde