V červnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl signálů:

 • Za zdárný průběh kontrolní komise
 • Za dobrou propagaci signálů

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za nového pomocného biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula
 • Za papeže Františka
 • Za dobré plody a klidný průběh Noci kostelů

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za všechny děti, které slaví 1. 6. svátek a zvlášť za ty, které se mají v těchto dnech narodit
 • Za rodiny, které jsou v tíživé finanční situaci
 • Za naše blízké, kterým jsme slíbili modlitbu a za ty, co nám jsou zvláštním způsobem svěřeni (kmotřenci)
 • Za všechny, kdo v těchto dnech slaví nějaké významné životní jubileum nebo výročí
 • Za to, abychom nacházeli smysl života, za naději v budoucnost a hledání naší životní cesty a partnera
 • Za útěchu, pomoc a pociťování Boží blízkosti do našich nejistot, obav a strachů
 • Za dar víry, naděje, lásky, odpuštění a úcty k Srdci Páně a k Božímu milosrdenství, za dar vnuknutí Ducha sv. a ochranu od zlého

 Přehled jednotlivých desátků na červen najdete zde