V březnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl signálů:

 • Za Ducha sv. a potřebný čas pro programátory signálů
 • Za nově zaregistrované uživatele signálů

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za mír a situaci ve světě
 • Za papeže Františka, za přípravy SDM v Krakově  i za přípravy diecézních setkání mládeže

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za uzdravení všech nemocných
  (zvláště pak za naše prarodiče a zdar operace babičky Filomény)
 • Za snoubence, manžele, nastávající maminky a mladé rodiny,
  které nemohou mít vlastní děti
 • Za všechny, kdo hledají svoje povolání, za Ducha sv. do našich rozhodnutí
  a za dar touhy po svatosti
 • Za dar obrácení naše i všech nevěřících, za pochybující a za ty,
  kdo se připravují na křest a biřmování
 • Za všechny umírající a duše v očistci
 • Za různá společenství a komunity, aby v nich lidé nacházeli Pána
 • Za kněze a za ty, kdo se snaží naslouchat a pomáhat potřebným

Přehled jednotlivých desátků na březen najdete zde