Dnes 8. září slavíme Svátek Narození Panny Marie. Každou maminku potěší, když jí k narozeninám její děti dají květinu. Dejme i my naší nebeské Matce kytici růží v podobě modlitby živého růžence.

růže

Stačí, když každý z nás přidá "jeden okvětní lístek" v podobě desátku růžence. Aby naše kytice byla úplná, bylo nutné rozdělit mezi nás jednotlivá tajemství. Jako nejvhodnější se osvědčilo, že se po měsíci tajemství pro každého mění (posouvá se na další). Tak je to i rozděleno v následující tabulce:

Kdo se který desátek modlí

okvětní lístky

Možná jste byli zvyklí se modlit nějaký jiný desátek, než který vám byl určen v tabulce, nechce se vám každý měsíc tajemství měnit, protože se vám zdá, že si to budete plést...atd. atd.
Prosím, nezoufejte a zkuste to přijmout tak, jak to je. Pokud to má být růženec "ŽIVÝ", pak i my musíme být aktivní a nebránit se "živým změnám". :-) Tak nabídněme Panně Marii i naše ulpívání na zvyklostech a našich představách.

Zkusme se již dnes každý pomodlit ten desátek růžence, který je v tabulce pro měsíc září přiřazen k našemu nicku. Omlouvám se, že tabulka nebyla zveřejněna více v předstihnu... Pokud nestihnete přislušné tajemství zjistit ještě dnes, začněte se ho jednoduše modlit v den, kdy to zjistíte. ;-)

Ještě malé upozornění:
Ti z vás, kdo se budou modlit vždycky 1. tajemství, prosíme, aby se modlili i úvod (tj. "Věřím v Boha", "Otče náš" a 3x "Zdrávas" s vložením "v kterého věříme", "v kterého doufáme," a "kterého milujeme").

Ti z vás, kdo se budou modlit vždycky 5. tajemství, prosíme, aby se modlili i závěr (tj. "Zdrávas Královno" a závěrečnou modlitbu: "(Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen."

Díky za každého z vás! Vážím si vaší ochoty k modlitbě a těším se na další společné vytváření i zlepšování našeho společenství.

V modlitbě a s Pannou Marii pojďme každý den blíž za Kristem!+