Prosme Pána za pronásledované křesťany a za ty, kdo je pronásledují.

Prosme Pána za všechna křesťanská média a lidi, kteří se na nich podílejí.

Prosme Pána za naše zemřelé.