Prosme Pána za politiky, kteří kandidují do komunálních voleb.

Prosme Pána za lidi pronásledované pro svou víru.

Prosme Pána, abychom byli schopni vidět v každém člověku Krista.