Prosme Pána, abychom si o prázdninách odpočinuli a načerpali nové síly.

Prosme Pána za setkání mládeže ve Žďáru, aby přineslo duchovní plody.

Prosme Pána za Svatého otce, aby ho provázel a dával mu sílu v těžkých chvílích.