Prosme Pána, aby se našli noví ochotní spolupracovníci signálů, zvláště pak vedoucí Událostí.

Prosme Pána za všechny učitele, aby jim dal moudrost, trpělivost a mírnost.

Prosme Pána za veřejné činitele.