Prosme Pána za nás, abychom ve volbách dobře vybrali své zástupce.

Prosme Pána za vývojáře tohoto webu, aby jim dal svého Ducha.

Prosme Pána za kněze, aby dokázali ve všech lidech vidět Tebe.