Prosme Pána za politiky, aby se dokázali po volbách domluvit na stabilní vládě.

Prosme Pána za všechny hudebníky, aby svojí tvorbou oslavovali Tebe.

Prosme Pána za mladé, aby jim dal sílu zdárně ukončit školní (akademický) rok.