Prosme Pána, aby nám dal sílu uvádět do života myšlenky, které nám řekl Svatý otec.

Prosme Pána, za mladé lidi, aby se vzdělávali a žili v pravé víře.

Prosme Pána za duchovní obrodu českého národa.


P.S. Děkuji Monice za novou šablonu blogu.