Prosme Pána za všechny, kteří prožívají krizi víry.
 
Prosme Pána za trvalý mír na Blízkém východě.
 
Prosme Pána za křesťaské rodiny, aby rodiče dokázali předat víru dětem.