Prosme Pána za duše v očistci a za milost šťastné hodiny smrti.

Prosme Pána za ty, které zasáhla ekonomická krize, aby nepropadali malomyslnosti.
 
Prosme Pána za dvojice, připravující si udělit svátost manželství.