Prosme Pána za komunitu life signály.cz, aby její fungování bylo pro všechny její členy i uživatele systému signály.cz přínosem.

Prosme Pána za rodiny, aby v nich byla tvá láska.

Prosme  Pána za věřící v Číně a v dalších zemích, kde není náboženská svoboda.