Růženec se signály

"Modli se a pracuj" (sv. Benedikt)

Úmysl na únor 2014

Prosme za dar opravdových křesťanských rodin, které budou svůj život zakládat na Božím Slově.

Úmysl na leden 2014

V roce, který bude věnován rodině, prosíme Bože za pokoj, lásku a svornost v našich rodinách.

Úmysly na prosinec 2013

Prosme Pána za rodiny, abychom si v nich během adventu našli dostatek času na to, být více spolu. Prosme Pána za své aktuální úmysly (v komentářích je můžeme sdílet). Prosme Pána za úmysly všech členů našeho společenství.

Úmysly na listopad 2013

Během měsíce, ve kterém bude slavnostně ukončen rok víry, prosíme za mladé lidi, aby víru poznávali a nebáli se ji šířit ve svém okolí: příkladem života a vhodným slovem. Prosme Pána za své aktuální úmysly (v komentářích je můžeme sdílet). Prosme…

Úmysly na říjen 2013

Chvalme Pána za pozvání: poznávat a obdarovávat bližního svého, nejen signálového. A za povzbuzení k sebevýchově. Prosme Pána za své aktuální úmysly (v komentářích je můžeme sdílet). Prosme Pána za úmysly všech členů našeho společenství.

Úmysly na září 2013

Poděkujme Pánu za signály.cz : modlitbou, spoluprací a prohloubením duchovního života. Prosme Pána každý má nějaký aktuální tzv. srdeční úmysl. P.P. za úmysly všech členů našeho společenství.

Úmysly na srpen 2013

Prosme Pána, abychom se stále modlili: všech 20 tajemství živého růžence za signály.cz P.P. každý má určitě nějaký aktuální tzv. srdeční úmysl. P.P. za úmysly všech členů našeho společenství.

Úmysly na červenec 2013

Prosme Pána za oběti povodní. Prosme Pána dobré vyřešení vládní krize. Prosme Pána za účastníky táborů, aby se setkali s Tebou.

Úmysly na červen 2013

Prosme Pána za mír na Blízkém východě. Prosme Pána za ty, kteří končí studium, aby jim dal svého Ducha. Prosme Pána za vedoucí letních táborů.

Úmysly na květen 2013

Prosme Pána za křesťany ve Středoafrické republice a v Bangladéši, kteří čelí násilnostem kvůli katolické víře. Prosme Pána za všechny, kteří přijmou svátost biřmování, aby se nechali proniknout Duchem svatým. Prosme Pána, aby poslal nové členy do…