Růženec se signály

"Modli se a pracuj" (sv. Benedikt)

Archiv Červenec 2018

Úmysly na srpen 2018

V srpnu se zvlášť modleme: 1) na úmysl Signálů Za vedení Duchem sv. pro redakci Signálů 2) za aktuální dění u nás i ve světě: Za papeže Františka a za jeho úmysly Za oběti a místa po ničivých požárech a povodních Za déšť a dostatek vody pro letošní…