Růženec se signály

"Modli se a pracuj" (sv. Benedikt)

Archiv Září 2013

Úmysly na říjen 2013

Chvalme Pána za pozvání: poznávat a obdarovávat bližního svého, nejen signálového. A za povzbuzení k sebevýchově. Prosme Pána za své aktuální úmysly (v komentářích je můžeme sdílet). Prosme Pána za úmysly všech členů našeho společenství.