Růženec se signály

"Modli se a pracuj" (sv. Benedikt)

Archiv Srpen 2013

Úmysly na září 2013

Poděkujme Pánu za signály.cz : modlitbou, spoluprací a prohloubením duchovního života. Prosme Pána každý má nějaký aktuální tzv. srdeční úmysl. P.P. za úmysly všech členů našeho společenství.