Růženec se signály

"Modli se a pracuj" (sv. Benedikt)

Archiv Duben 2013

Úmysly na květen 2013

Prosme Pána za křesťany ve Středoafrické republice a v Bangladéši, kteří čelí násilnostem kvůli katolické víře. Prosme Pána za všechny, kteří přijmou svátost biřmování, aby se nechali proniknout Duchem svatým. Prosme Pána, aby poslal nové členy do…