Růženec se signály

"Modli se a pracuj" (sv. Benedikt)

Archiv Září 2011

Úmysly na říjen 2011

Prosme Pána za nového apoštolského nuncia, aby mu dal hojnost darů Ducha svatého. Prosme Pána za studenty, aby si s příchodem do nového prostředí dokázali udržet víru. Prosme Pána za svět, podle úmyslu Filipínských křesťanů. (http://ruzenec.farnost…