Růženec se signály

"Modli se a pracuj" (sv. Benedikt)

Archiv Únor 2010

Úmysly na březen 2010

Prosme Pána za nového pražského arcibiskupa, aby mu žehnal v jeho práci. Prosme Pána za setkání mládeže, aby se mladí setkali s Kristem. Prosme Pána ať máme sílu pěstovat ctnosti v běžném životě.