Růženec se signály

"Modli se a pracuj" (sv. Benedikt)

Archiv Červen 2009

Úmysly na červenec 2009

Prosme Pána za novokněze, aby vytrvali ve všem až do konce. Prosme Pána za děti na táborech, aby je provázel a chránil. Prosme Pána za oběti ničivých záplav, aby je provázel svým požehnáním.