Růženec se signály

"Modli se a pracuj" (sv. Benedikt)

Archiv Září 2008

Úmysly na říjen 2008

Prosme Pána za obyvatele Haiti, které postihly živelní pohromy.Prosme Pána, na přímluvu svatého knížete Václava o duchovní obnovu českého národa.Prosme Pána, za vysokoškoláky, aby svých vědomostí využívali pro blaho druhých.