V červnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech 

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za zastavení epidemie koronaviru všude ve světě
 • Za organizátory a dobrý průběh Noci kostelů

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za zdárné ukončení školního roku učitelům, žákům, rodičům, maturantům a vysokoškolákům
 • Za dar života pro bezdětné manžele a za těhotné maminky
 • Za ty, kteří touží po partnerovi/partnerce
 • Za správné překonávání těžkostí v manželském životě, za jednotu a ochotu naslouchat si
 • Za vztahy, odpuštění, víru
 • Za snoubence, novomanžele a nově vysvěcené jáhny a kněze
 • Za všechny kněze, kteří se dozvěděli o změně svého působiště
 • Za nově pokřtěné a biřmované a za ty, kteří přistoupí k 1. sv. přijímání
 • Za vytrvalost v dobrých rozhodnutích a věrnosti Bohu
 • Za všechny, kteří nesou kříž duševního onemocnění, aby jim nebylo překážkou ve vztahu k Bohu
 • Za padnutí všech pout, která nám berou svobodu Božích dětí
 • Ať rozpoznáváme taktiky ďábla a jsme otevření Boží milosti a pomocí, abychom měli sílu proti nim bojovat
 • Za práci pro nezaměstnané
 • Za nemocné a umírající

Přehled jednotlivých desátků na červen najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec