V dubnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech 

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za zastavení epidemie a za uzdravení Mons. Karla Herbsta
 • Za všechny lékaře, zdravotníky, hasiče, dobrovolníky a ty, kdo pomáhají v boji s koronavirem

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za posilu naší víry a důvěry v Boha, že se postará a jako Boží děti se nemusíme bát.
 • Ať dokážeme v tomto náročném čase být pro druhé světlem a podporou
 • Abychom čas v době karantény dokázali využít k dobrému pro sebe, druhé i pro náš vztah s Bohem
 • Za rodiny, aby obstály v náročném čase a zkouškách a výsledkem bylo posílení vztahů a jejich přiblížení k sobě i Bohu
 • Za všechny, kteří špatně snášejí izolaci
 • Za naši vládu, aby měla v době koronavirové krize na zřeteli v první řadě zdraví všech lidí
 • Za dobré netradiční prožití Velikonoc
 • Za dar nového života a za nenarozené děti
 • Za ty, kdo hledají a mění práci 
 • Za ty, kdo nás prosí o modlitbu
 • Za zemřelé a jejich blízké

Přehled jednotlivých desátků na duben najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec