V září se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech 
 • Za moudrost  pokojnou komunikaci mezi Signálníky a RT

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za mír ve světě
 • Za péči o stvoření, přírodu

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za dobrý start školního roku
 • Za děti, které jdou poprvé do školky
 • Za dobrou organizaci všedních dní
 • Za dobré vztahy v rodinách, i za nevlastní příbuzné, za odpuštění a smíření
 • Za zdraví naše i našich blízkých
 • Za dar dítěte pro bezdětné páry
 • Za vedení Duchem sv. v každodenním životě, v hledání životní cesty, povolání a do všech rozhodnutí, za vytrvalost v rozhodnutích ke změně
 • Za dobré vztahy na pracovištích, zdravé hranice pro práci zvláště v církevních organizacích a za požehnání do další práce
 • Za požehnání do hledání životního partnera a za dobrou přípravu do budoucího manželství a rodičovství
 • Za obnovu a oživení víry pro všechny pokřtěné, možnost víru sdílet a růst v ní
 • Prosím za nové jáhny i kněze a za jejich farnosti, aby je tam přijali s láskou a otevřeným srdcem

Přehled jednotlivých desátků na září najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec