V říjnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech 
 • Za moudrost  pokojnou komunikaci mezi Signálníky a RT

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za otevřenost k řešení klimatických podmínek naší planety

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za ty, kdo hledají novou práci i ty, kdo nové pracovníky vybírají
 • Za dobré vyřešení napjatých situací na pracovištích
 • Za zaměstnance církve a všechny kdo je řídí a vedou
 • Za požehnání a vedení do hledání životních partnerů či duchovního povolání nás a našich blízkých
 • Za všechna spolča (dětí, mládeže, pracujících, manželů atd.), aby byla místem pro sdílení a upevňování naší víry a vztahu s Bohem
 • Za farnosti, ve kterých chybí kostelník, ministranti či varhaníci, aby pán povolal mnohé další do této služby
 • Za všechny rodiny, zvláště ty, které bojují s nějakými problémy
 • Za misie a misionáře, dobrovolníky, kteří jsou vysílání do zahraničí, ale i dobrovolníky v ČR, kteří věnují svůj čas potřebným
 • Za vedení Duchem Svatým při stanovování zdravých hranic ve vztazích mezi blízkými a mezi pracovním a osobním životem
 • Ať si dokážeme udělat čas na Boha, máme otevřená srdce a nebojíme se říci "ano", k čemu nás volá

Přehled jednotlivých desátků na říjen najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec