V srpnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech 

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za mír ve světě
 • Za příznivé počasí, dar vláhy a za ochranu proti přírodním katastrofám

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za větší pokoru nás katolíků
 • Za zdraví naše i našich blízkých
 • Za ty, kdo hledají novou práci
 • Za dobré vztahy na pracovištích, zdravé hranice pro práci zvláště v církevních organizacích a za požehnání do další práce
 • Za vztahy v rodinách a zvlášť za ty, kde jeden z partnerů je nevěřící nebo hledající
 • Za dar ditěte pro bezdětné páry
 • Za vedení Duchem sv. v každodenním životě a do všech rozhodnutí
 • Za to, abychom vytrvali v postoji naděje v těžkých životních situacích
 • Za to, abychom měli dostatek vůle měnit věci k lepšímu
 • Za všechny kdo se vydávají na nějakou pouť, za ochranu a posilu ve víře pro ně a proměnění úmyslu, s nímž se na pouť vydávají
 • Za všechny pokřtěné v pozdějším věku, za milost vytrvání ve víře
 • Za všechny, kdo jsou na cestách
 • Za závislé na alkoholu a drogách, kteří potřebují pomoc
 • Za mladé na festivalech, za pěší poutníky a za zdar dovolených

Přehled jednotlivých desátků na srpen najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec