V květnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za vznikající kontaktní místo na pomoc zneužívaným

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za nemocné a zvlášť za ty, které čeká operace
 • Za uzdravení našich blízkých z rakoviny
 • Za zdraví našich kněží a řádových sester
 • Za maturity - za zadavatele, studenty a všechny, kterých se týká
 • Za přijímačky na VŠ a dobré zakončení školního roku
 • Za plody našich poutí
 • Za vztahy, víru a zdraví v rodinách
 • Za všechny uprchlíky a lidi na okraji společnosti
 • Za zdar, dobré plody a všechny organizátory a učinkující na Noci kostelů
 • Za dobré kněze
 • Za dar víry pro nevěřící známé
 • Aby nám Bůh pomohl vytrvat v těžkách chvílích
 • Za dospělé novokřtěnce a biřmovance
 • Za ty, kdo jsou zadlužení, aby našli práci
 • Za šťastný návrat všech, kdo jsou nebo budou na cestách

Přehled jednotlivých desátků na květen najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec