V dubnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech
 • Za mládež, zvláště v týdnu modliteb za mládež

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za naše biskupy a moudrost při řešení kauz zneužívání
 • Za zdar všech diecézních setkání mládeže a všechny organizátory
 • Za novou slovenskou prezidentku

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za všechny nevěřící, za dar víry pro ně
 • Za pokoj a dobré vztahy v rodinách a na pracovištích
 • Za všechny maminky, budoucí maminky, dobrý průběh těhotenství
 • Za nemocné, kterým zbývá pár dní života a za jejich blízké
 • Za osvobození od všeho, co nás činí nesvobodnými
 • Za ty, kdo hledají své místo a cestu v životě, povolání, partner(k)y...
 • Za všechny, kteří budou dělat přijímací zkoušky na střední školy
 • Za všechny, kdo budou připravovat velikonoční mše sv. a obřady
 • Za dobré prožití velikonočních svátků a za opravdové obrácení našich srdcí
 • Za všechny, kteří se připravují na křest a biřmování, za jejich kmotry a kněze
 • Za odvahu ke svátosti smíření a milosrdný přístup zpovědníků
 • Na poděkování za dar života u příležitostí výročí narození 
 • Na poděkování za nalezení nové práce

Přehled jednotlivých desátků na duben najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec