V březnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech
 • Za uklidnění situace ve vedení Signálů a za dobrou volbu nové šéfredaktorky

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za všechny zneužívané a nespravedlivě odsouzené kněze
 • Za dobrou volbu nového arcibiskupa

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za to, abychom dobře prožili postní dobu a přiblížili se ke Kristu
 • Za všechny, kdo organizují nebo pojedou na duchovní obnovy
 • Za všechny katechumeny, kteří se připravují na křest
 • Za to, abychom dokázali přinášet světlo víry všem, kdo se s námi setkají
 • Za všechny, kdo hledají novou práci
 • Za pokoj a vyřešení bezvýchodné situace na pracovišti
 • Za ty, kdo hledají své povolání, abys jim dal poznat, co jsi pro ně připravil
 • Za všechny těhotné, aby mohly porodit zdravé děti bez komplikací
 • Za děti, které se nemohly narodit a za jejich rodiče
 • Za ženy, které nemůžou mít děti
 • Za uzdravení nemocných
 • Za ty, komu zemřel někdo blízký
 • Za zemřelé

Přehled jednotlivých desátků na březen najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec