V prosinci se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech
 • Za všechny dobrodince Signálů

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za jednotu církve
 • Za pronásledované křesťany a země sužované válkou

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za ty, kdo budou trávit advent a Vánoce v nemocnicích
 • Za uzdravení nemocných
 • Za ty, kdo musí během svátků do práce
 • Za kněze
 • Za osamocené
 • Za lidi bez domova
 • Za děti a všechny členy rozpadlých rodin
 • Za pokoj, dobré vztahy a vzájemné odpuštění v rodinách
 • Za těhotné maminky a děti, které se nemohly narodit
 • Za ty, kdo hledají své povolání a partnery
 • Za ty, kteří mění zaměstnání
 • Za to, aby nám v adventu a o Vánocích neuniklo to podstatné
 • Za osvobození od zlého a za Boží pomoc, ochranu a vedení
 • Za nevěřící, aby našli cestu ke Kristu
 • Za ty, kdo letos zemřeli

Přehled jednotlivých desátků na prosinec najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec