V listopadu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech
 • Za organizátory a celkový zdar plesu Signálů

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za nastávající rodiče
 • Za zdraví všech členů našich rodin
 • Za obrácení čelnů našich rodin
 • Za ty, kteří se starají o nemocné blízké
 • Za pokoj na našich pracovištích a zdar naší práce
 • Za dar víry, lásky, naděje
 • Za školáky, aby je bavilo se učit a neztráceli nervy při testech a zkouškách
 • Za šťastný návrat všech, kdo jsou na cestách
 • Za ty, kteří se ocitli na nějaké životní křižovatce a za světlo do rozhodování
 • Za ty, kdo hledají novou práci
 • Za životní povolání a za hledání a nalézání životních partnerů
 • Za všechny, kdo se potýkají s problémy či zraněními ve vztazích
 • Za dar odpuštění a smíření, zlomení pout dlouhodobých nesvárů
 • Za lidi závislé na gamblingu
 • Za zemřelé

Přehled jednotlivých desátků na listopad najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec