V říjnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství
 • Za komunální a senátní volby

3) za potřeby naše i našich blízkých: 

 • Za fyzické i psychické zdraví naše i všech našich blízkých
 • Za všechny nemocné, zvláště ty, co trpí rakovinou nebo nějakou vážnou či nevyléčitelnou nemocí
 • Za uzdravení všech našich zranění na duši i na těle
 • Za dar nového života
 • Za vytrvalost do všech povinností a úkolů
 • Za ty, kdo řeší problémy s bydlením
 • Za vztahy v rodině, ve škole a na pracovišti
 • Za dostatek ministrantů, kostelníků, zpěváků a varhaníků, aby svou službou přispívali ke kráse liturgie
 • Na poděkování za kněžské svěcení Jendy a jáhenské Jardy a za potřebné milosti k jejich službě
 • Za milost prožívání víry jako vztahu Božího dítěte k Otci
 • Za naše kmotřence, kteří nám jsou svěřeni a všechny, koho doprovázíme
 • Za všechny nevěřící a hledající, aby poznali Boží lásku a přijali naději pro svůj život
 • Za to, co každý z nás nese ve svém srdci

Přehled jednotlivých desátků na říjen najdete zde

Chceš-li se i ty zapojit do modlitby růžence, staň se členem společenství: https://www.signaly.cz/ruzenec