V září se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za přímluvy uvedené na Signálech

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za vedení Duchem svatým pro biskupy, kněze a jáhny 
 • Za déšť a dostatek vody pro přírodu a všechno stvoření

3) za potřeby naše i našich blízkých: 

 • Za ty, kteří přijmou v září jáhenské nebo kněžské svěcení
 • Za dospělé, kteří se chtějí nechat pokřtít
 • Za snoubence a novomanžele
 • Za manželství v krizi
 • Za uzdravení fyzicky i psychicky nemocných
 • Za dobrou volbu střední školy pro všechny, kteří letos končí základní školu
 • Za žáky kteří jdou do školy i jejich učitele
 • Za studenty, kteří budou podzimní semestr studovat v zahraničí
 • Za týmáky a pracovníky DCM a DCŽM, kteří mají v září dovolenou, aby načerpali novou sílu
 • Za ty, kteří o prázdninách přišli o život a za jejich blízké

  Přehled jednotlivých desátků na září najdete zde