V květnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za Signály a pouť na Velehrad v rámci světového dne modliteb za sdělovací prostředky

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za zdárný průběh biskupského svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera
  a za požehnání a Dary Ducha sv. pro jeho pastýřskou službu
 • Za organizátory a dobré ovoce Noci kostelů
 • Za všechny, kdo se nechali oklamat sektou Sinčchondži,
  která v Praze láká především mladé lidi, aby v nich zvítězil pravý Duch Boží
 • Za papeže Františka a za jeho úmysly
 • Za představitele Severní a Jižní Koreje,
  aby dokázali najít společnou cestu k míru

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za všechny nemocné a zvlášť ty na onkologii, diabetiky a jejich blízké
 • Za rodiny, pokojné vztahy v nich a schopnost komunikace a vzájemného odpuštění mezi manželi
 • Za rozpadlé rodiny a děti rozvedených
 • Za matky a zvlášť za ty, které zůstaly na výchovu dětí samy
 • Za dar početí pro ty, kdo touží po dítěti
 • Za vedení Duchem svatým při řešení konfliktů a urovnání vztahů na pracovištích
 • Za nalezení dobrého pracovního místa pro nezaměstnané
 • Za to, abychom zodpovědně a spolehlivě dokázali plnit své úkoly
 • Za křesťany, aby nezapomínali na důležitost růžence a ctění Panny Marie
 • Za biřmovance a rozvinutí obdržených darů Ducha sv.
 • Za ty, kdo se připravují na přijetí svátosti eucharistie a svátosti manželství

  Přehled jednotlivých desátků na květen najdete zde