V březnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za Signály

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerku
 • Za demokracii v naší zemi
 • Za politiky, aby své funkce chápali především jako službu druhým
 • Za obnovení mariánského sloupu v Praze
 • Za dary Ducha sv. a požehnání pro papeže Františka a za jeho úmysly

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za vytrvalost křesťanů, aby konali pokání nejen v postní době ale po celý život
 • Za křesťany, aby svá pokání konali ve skrytosti a mohli čekat odměnu v nebi
 • Za ty, kteří chodí do kostela jen o Velikonocích, aby se Božím dotekem stali živými praktikujícimi křesťany
 • Za to, aby naše víra, naděje a láska zářila ve světě, jako oheň o velikonoční vigílii
 • Za všechny katechumeny
 • Za vztahy v rodinách, za sílu k odpuštění a usmíření
 • Za ty, kteří hledají svou cestu a hlásí se na novou školu, aby našli to, kam je Pán volá
 • Za naše partnery a partnerky, jáhny, kněze
 • Za naše zpovědníky
 • Za blízkost a útěchu Panny Marie pro nemocné, trpící a umírající
 • Za všechny bezdomovce, kteří tráví zimu venku
 • Za šťastnou hodinu smrti pro všechny těžce nemocné

  Přehled jednotlivých desátků na březen najdete zde