V únoru se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za bývalou i novou adminku společenství ŽMM

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za prezidenta, nynější státníky a mír v naší zemi
 • Za moudrost pro nového pomocného biskupa Mons. Zdenka Wasserbauera
 • Za papeže Františka a jeho úmysly

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby
 • Za všechny zamilované a za snoubence, kteří se připravují na svátost manželství
 • Za rozpadající se manželství, za lásku, úctu a věrnost do každého vztahu
 • Za nalezení životních partnerů, aby nám mohli být oporou
 • Za ty, které čeká operace, na přímluvu Panny Marie Lurdské za uzdravení všech nemocných
 • Za dobrovolníky, misionáře a ty, kdo slouží v zahraničí druhým lidem, aby je Pán v jejich těžké službě posiloval a za ta místa a lidi, kde působí, aby byli otevření ke změně a směřovali ke Kristu
 • Za všechny křesťany, aby nebrali půst jako cíl, ale aby pro ně byl očistou od hříchů a přípravou na velikonoční slavnosti
 • Za Jendu Lukeše, aby se mohl stát brzo knězem a za nemocného zemřelého P. Michala Jadavana
 • Za ty, kdo se připravují na křest
 • Za lásku a pokoj pro handicapované a pro lidi vyřazené ze společnosti
 • Za ty, kdo hledají práci

  Přehled jednotlivých desátků na únor najdete zde