V listopadu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů

 • Za požehnání pro všechny dobrovolníky a zdárný průběh 7. plesu Signálů

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka a jeho úmysly
 • Za naše politiky
 • Za mír ve světě a za všechny, kdo žijí ve válečných oblastech

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za všechny zemřelé a zvlášť naše blízké i ty, na které nikdo nepamatuje
 • Za to, abychom dokázali následovat příklady svatých
 • Za manželství, které procházejí krizí
 • Za všechny nemocné a jejich rodiny
 • Za snoubence a všechny, kdo hledají partnera
 • Za  všechny těhotné ženy, které mají komplikace
 • Za to, abychom si dokázali udělat čas na četbu Božího slova

  Přehled jednotlivých desátků na listopad najdete zde