Dnes slavíme památku Panny Marie Bolestné. Věděli jste, že existuje sedmibolestný růženec? Obsahuje ho i nedávno zmiňovaná Mobilní aplikace růženec.

Modlitba sedmibolestného růžence (překlad modlitby z poutního místa Mariánka) se modlí na růženci se sedmi velkými zrnky a mezi nimi sedmi malými zrnky.

Na sedmizrnkovém růženci se můžeme modlit sedmibolestný nebo sedmiradostný růženec. Tyto růžence se modlíme jako běžný desátkový růženec. Začínáme vyznáním víry, následuje modlitba Otčenáš a sedm Zdrávasů s příslušným tajemstvím jedné ze sedmi bolestí, či radostí, Panny Marie.

Takže až příště budete držet v ruce "podivný růženec" a nedopočítáte se kuliček do deseti, ale jenom do sedmi, nevyhazujte ho jako vadný výrobek, ale rozjímejte o sedmi bolestech Panny Marie. :-)


Jak se modlit sedmibolestný růženec?

Na začátku:  Věřím v Boha …, Sláva Otci …, Otče náš …, Zdrávas Maria …

a)      Ježíš, který v nás upevňuje úctu k Sedmibolestné Matce

b)      Ježíš, který v nás upevňuje důvěru k Sedmibolestné Matce

c)      Ježíš, který v nás upevňuje lásku k Sedmibolestné Matce

Velká zrnka: Otče náš ...

Malá zrnka: 7 x Zdrávas Maria s jednotlivými tajemstvími:

1. Ježíš, kterého utrpení ti bylo Simeonem zvěstované

2. Ježíš, s kterým jsi utekla do Egypta

3. Ježíš, kterého jsi s bolestí tři dny hledala

4. Ježíš, který se s tebou setkal na křížové cestě

5. Ježíš, kterého jsi viděla umírat na kříži

6. Ježíš, kterého mrtvé tělo jsi držela v náručí

7. Ježíš, kterého jsi s bolestí do hrobu položila 

Sláva Otci ...

Závěrečná modlitba:

Uděl nám, Panno Maria, milost pochopit moře úzkostí, pro nějž ses stala Matkou bolestnou, abychom směli mít účast na tvých utrpeních a naše láska a věrnost ti byly útěchou. Voláme k tobě, Královno mučedníků, v naději, že jednoho dne se budeme moci radovat spolu s tebou v nebi. Amen.

Prosíme tě, božský Spasiteli, dopřej nám, abychom měli účast na zásluhách tvého utrpení, když rozjímáme o bolestech tvé panenské Matky, jejíž duší pronikl ostrý meč, jak jí předpověděl svatý stařec Simeon. Amen.


Více info o sedmibolestném a sedmiradostném růženci zde: Růženec 7x7