Chceš objevit krásu a sílu modlitby růžence? Připadá ti, že je to modlitba moc dlouhá a nudná? Nikdy ses růženec sám/sama nemodlil/a? Zaujala Tě modlitba růžence, nebo přednáška P. Tomáše Hoffmanna o růženci na CSM v Olomouci? Chceš do toho jít, ale nevíš jak? Netroufáš si na to sám/sama? Přidej se k nám! :-)


Vítáme nové členy. Září - tzv. mariánský měsíc je pro začátek takové aktivity jako dělaný? Požádej o členství ve společenství Růženec se signály a čekej na vzkaz s podrobnějšími informacemi o konkrétním desátku pro Tebe v daném měsíci. Ze společenství můžeš kdykoli zase vystoupit, kdybys viděl/a, že je to nad tvé síly.

Můžeš se podílet i na úmyslech živého růžence, stačí napsat ten svůj do tohoto formuláře.


Tak neztraťme Jitřenku z očí... a věnujme jí denně jeden desátek (3 minuty času a pohledu upřeného na Marii). Společně pak skrze signály darujeme Panně Marii k zářijovým narozeninám velkou živou kytici složenou z jednotlivých růží našich desátků růžence.

Modlitba na CSM: Marii vzývej!

Maria je naše prostřednice a orodovnice

Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje celý vesmír, její záře vysoko svítí na nebi, ba až do podsvětí proniká, ozařuje i zemi, a hřeje více duši než tělo, podporuje ctnosti a ničí neřesti. Ona je ta nejjasnější a nejskvělejší hvězda, zářící ctnostmi a svítící příkladem, a po zásluze byla vyvýšena nad toto velké a rozsáhlé moře.

Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bouří a větrů než kráčíme po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, nechceš-li, aby tě bouře pohltila.
Opřou-li se do tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska soužení,
k hvězdě se dívej, Marii vzývej!
Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárlivosti,
k hvězdě se dívej, Marii vzývej!

 

Otřásá-li loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla,
dívej se k Marii!
Jsi-li poděšený velikostí svých hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem a užuž tě pohlcuje hlubina zármutku a propast zoufalství,
mysli na Marii!

V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej!
Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci. Chceš-li, aby se za tebe přimlouvala, buď pamětliv příkladu, který dala svým životem. Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli.

(Z homilií svatého Bernarda, opata)

Píseň při středečních litaniích při programu CSM v podání skupiny Srdcaři z Prahy