V srpnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů:

 • Za Signály a jejich další vývoj, za redakci, programátory, dobrovolníky a všechny registrované členy

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za CSM v Olomouci
 • Za úmysly papeže Františka
 • Za příhodné počasí, za oblasti postižené požáry a povodněmi

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za naše vztahy nejen na pracovištích
 • Za dobré rozlišování a správná rozhodnutí s Duchem svatým
 • Za to, abychom uměli dobře využít svůj čas k práci i k odpočinku
 • Za dar početí nového života pro všechny, kdo po něm touží
 • Za všechny těhotné, které uvažují o potratu
 • Za uzdravení (fyzicky i psychicky) všech našich blízkých
 • Za naše farnosti a všechny společné aktivity
 • Za všechny biřmovance a kmotry, za snoubence a novomanžele
 • Za studenty, které čekají v srpnu zkoušky
 • Za ty, kdo hledají novou práci a bydlení

  Přehled jednotlivých desátků na srpen najdete zde