V červenci se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů:

 • Za dobrý přínos Signálních stánků o prázdninových akcích

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za mír ve světě
 • Za úmysly papeže Františka
 • Za příhodné počasí

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za zdraví naše a našich blízkých
 • Za všechny nemocné a zvlášť za ty, koho čeká vážná operace
 • Za bezpečnost na našich prázdninových cestách a aktivitách
 • Za smysluplně strávené prázdniny a čas dovolených
 • Za všechny, kdo se připravují na biřmování a svátost manželství
 • Za studenty, kteří přestupují po prázdninách na novou školu
 • Za ty, kdo hledají novou práci a bydlení
 • Za naše vztahy

  Přehled jednotlivých desátků na červenec najdete zde