V červnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů:

 • Za vedení Signálů Duchem svatým

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za mír ve světě
 • Za úmysly papeže Františka
 • Za dobré plody Noci kostelů

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za manželství, která procházejí těžkým obdobím
 • Za studenty, které čekají státnice, závěrečné nebo přijímací zkoušky
 • Za pokojný závěr školního roku pro všechny žáky a pedagogy
 • Za děti a všechny, kdo pro ně pořádají nejrůznější aktivity
 • Za všechny, kdo se připravují na 1. sv. přijímání, křest a biřmování
 • Za sílu a vytrvalost pro lidi se zdravotním postižením,
  abychom jim byli oporou
 • Za lidi, kteří se dali na cestu ezoterických praktik
  a za dar víry pro lidi vzdálené od Boha
 • Za vytrvalost ve všem těžkém,
  abychom svými skutky svědčili o Bohu
 • Za to, abychom se dokázali ztišit, najít si čas na Boha
  a nechat se vést Duchen svatým
 • Za pevnou vůli a disciplínu v plnění povinností
  a za správnou životosprávu
 • Za zdraví naše a za uzdravení našich blízkých
 • Za vztahy v rodinách, mezi přáteli a na pracovišti
 • Za všechny, kdo jsou na cestách

  Přehled jednotlivých desátků na červen najdete zde